Zár extra biztonsági 28mm

Cikkszám: [TC668-L]


Biztonsági zár, 28mm osszú.

2db biztonsági kulccsal.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">