Vonalkód olvasó. Dual Laser omnidiretional 1D/2D barcode scanner OEM

Cikkszám: [Z-6082]


Compact Dual-Laser Omnidirectional Vertical Scanner

 

-Bépített DUAL Laser Scanner

-8 lézersurás egyszerre 32 pozíció scannelése

-2400 scannelés másodpercenként

-ZEBEX Z-SCAN+ hardwares dekódolási eljárás 

-"Rugged" vandálbiztos kivitel.

-Alumínium ház

-IP54 kialakítás

-Auto élesztés


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">