Vonalkód olvasó CCD Barcode scanner RS232

Cikkszám: [Z-5160R]


RS232 portra köthető beépíthető 1d OEM VONALKÓD olvasó

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">