Tisztitó hab

Cikkszám: [28200200U]


Tisztító spray makacs, zsíros szennyeződések eltávolítására.

A képződő hab segíti a szennyeződések gyors feloldását


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">