S vasmag összekötővel karhoz fehér

Cikkszám: [122AS0013]


A kartekercsben helyezkedik el. A flipperkar mozgatásában van szerepe.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">