S tekercstartó lemez

Cikkszám: [122P0005]


A kartekercsben elhelyezkedő vasmag pontos mozgását segiti elő.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">