S opto (vevő) külön, fototranzisztor

Cikkszám: [WR001]


Fototranzisztor flipperekhez, például golyóérzékelőbe

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">