S Opto ( adó) külön, infra LED

Cikkszám: [WT001]


Infra LED például golyóérzékelőbe.

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">