S golyófeldobó rúd stiftes

Cikkszám: [122AS0005]


A flippergolyó pályára juttatását segiti elő.Erre a golyófeldobó rúdra szereljük a stiftes golyófeldobó kosarat.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">