S csavar flipperlábhoz

Cikkszám: [GA3775]


A flipperláb rögzitésére szolgál a flippertesthez.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">