RS 232 kábel Alberici-hez AE-0901 (2méter)

Cikkszám: [GETTO303]


A kábel segítségével RS232 interfészen keresztül tudunk adatátvitelt megvalósítani az érmeviszgáló és egy számítógép között.
A kábel adatlapja letölthető itt: RS 232 kábel

A programozáshoz szükséges szoftver ingyen letölthető a főoldalunkon a Letöltés menüpontban.

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">