Papirpénzelfogadó + visszaadó NV-11, +300-as kassza, standard előlap, +USB kábel

Cikkszám: [SMILEYNV-11]


NV-11 papírpénz elfogadó és visszadó 300-as kasszával és bankjegyhopperrel (egycímletes 30 db-os kapacitású köztes tár).


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">