Nyomógomb, négyzet FEHÉR LED B foglalat

Cikkszám: [PULSA018WLED]


Jó minőségű, négyzet, 28x28 mm, olasz, Alberici gyártmányú fehér nyomógombLED  izzóval.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">