Nyomógomb nagy kerek, 3 gombos 66,5mm

Cikkszám: [PULSA034]


Jó minőségű, olasz, Alberici gyártmányú nyomógomb izzóval

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">