LED Display 4 digit (tokozással, piros fedolappal) WH Münzprüfer

Cikkszám: [D104]


4 jegyű kijelző WH Berlin időzítő panelekhez.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">