Kreditkapcsoló körkulcsos rugós

Cikkszám: [HS-04CL]


Kulcsos kapcsoló, visszatérítő rugóval. Körkulcsos, forrasztható.

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">