Kreditkapcsoló körkulcsos nem rugós sarus

Cikkszám: [TS902-T]


 

Credit vagy egyéb Impulzus kapcsolásra alkalmas , Körkülcsos Kapcsoló.

28- 30 mm hosszú Fém test.. Erős kivitel

Sarus csatlakozó - ami könnyen bontható  


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">