Kreditkapcsoló, 2 állású, mindkét pozícióban kivehető kulcs

Cikkszám: [TS904-C]


2 különböző állást tud érzékelni, kulcs kivehető mindkét állásban


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">