Kártya olvasó motoros, CRT-310-(U04)H-1CN, IC/RFID, Magstripe, USB, Shutter

Cikkszám: [CRT310-U04H-1CN]


Motoros hibrid kártyaolvasó készülék

 

CHIP/MAG/NFC kártya írás/olvasás,  USB interface, DC12V

Elektronikusan vezérelt kártyanyílást elzáró mechanika

Anti skimming

"Kártya bevonása" opció

4db PSAM foglalat

VISA/MASTERCARD hardver minősítés


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">