Kártya visszaforgató , CRT-591-YYER1-KE1 érintésmentes kártyakiadó és kezelő RS

Cikkszám: [CRT-591-YER1-KE1]


CRT-591-YER1 Kártyakiadó/visszaforgató egység MiFare érintésmentes kártyák kezeléséhez  

 

Interface: RS232

Tápfeszültség 12V

Kártya olvasás funkció

Az bevont kártyák azonnal újrahasználhatók, nincs szükség utólagos feltöltésre


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">