ICT Note Dispenser (Hopper Mode, Pulse, RS232) NDE_1R1N10000TM2

Cikkszám: [ICTNDE_1R1N10000TM2]


ICT NDE-1000 bankjegykifizető egység, egy címlet kifizetéséhez.

Beépíthető OEM verzió

 

 


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">