Hálózati szűrő kapcsolóval T

Cikkszám: [HS-016]


Kiváló minőségű hálózati szűrő dupla LC taggal a kis-és nagyfrekvenciás zavarjelek kiszűrésének érdekében.
Szintén tartalmaz egy hálózati kapcsolót, egy csatlakozó aljzatot (olyan mint a PC tápegység csatlakozó aljzata) és biztosíték aljzatot üvegbiztosítékkal.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">