Hálózati kábel

Cikkszám: [051104]


Hálózati kábel ledes, világítós csocsókhoz.

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">