Érmevizsgáló tartó, előlap mögé építhető, mikrokapcsolóval

Cikkszám: [H42-7355-00D]


 

Érmevizsgáló tartó, előlap mögé építhető, mikrokapcsolóval, érmevizsgáló nélkül.

Az érmevizsgálót hátulról lehet becsúsztatni. (nem oldalról)


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">