Csavar stoprögzitö 4010-01066-06

Cikkszám: [51000488]


A stoplemez rögzitésére szolgál az alaplaphoz.


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">