Csatlakozó 28-as

Cikkszám: [HS-04CN]


NYÁK Csatlakozó 2x28 érintkezővel.

integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">