Ambersil contact tisztító spray 400ml

Cikkszám: [28200240]


Tisztító spray elekromos érintkezések szennyeződéseinek eltávolítására.

 


integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous">